På ReBalances mottagning i Malmö erbjuds du Reconnective Healing av certifierad Reconnective Healer. En healingsession tar cirka 30 minuter och rekommenderas att ges vid tre tillfällen. Reconnective Healing kan även ges genom distanshealing.

Varför Reconnective Healing?


Reconnective Healing utgör en möjlighet för dig att stärka och förbättra ditt mående och din hälsa vid olika slags fysiska och psykiska besvär.Vad är Reconnective Healing ?

Reconnective Healing är en form av healing med hjälp av energifrekvenser. Dessa energifrekvenser balanserar din kropp och hälsa, fysiskt, mentalt och emotionellt, på en djupgående nivå utifrån dina individuella förutsättningar. Det anses att energifrekvensen återkopplar och förbinder dig med energiströmningar i universum och en process påbörjas som syftar till att skapa ett tillstånd av balans.


Reconnective Healing upptäcktes på 1990-talet av Eric Pearl, som på den tiden arbetade som kiropraktiker i Los Angeles. Hans patienter upplevde en helande kraft från hans händer och påtagliga förbättringar i kroppen. Eric Pearl ägnar numer sitt liv åt att sprida budskapet om Reconnective Healing och healingmetoden i världen. Eric Pearl har skrivit boken ”Väck din inre healer” kring hans tankar och syftet med Reconnective Healing. Det bedrivs även forskning kring Reconnective Healing som får stöd av teorier inom kvantfysiska området.

  

För mer information om Reconnective Healing och bedriven forskning hänvisas till

Eric Pearls hemsida

www.thereconnection.com

Välkommen att boka en tid

  

Anna-Maria 079-339 58 12


Pris: 650 kr per session

1 500 kr för tre sessioner

REBALANCE RH


Adress: Holmgatan 4, 211 45 MALMÖ

Telefon: 079-339 58 12

E-post: info@rebalance-rh.se

Mottagningstider


Vardagar enligt överenskommelse